Skolmat i Japan

En japansk matlåda är ofta ett konstverk - till barnen blir det ofta lite gulligare.

Foto: Luckysundae, Creative Commons

Det finns både bra och mindre bra aspekter med det japanska utbildningssystemet. Det negativa är nog framför allt fixeringen vid insupande av data på bekostnad av konstruktivt och kritiskt tänkande. På den positiva sidan så skulle vi nog sätta skolmaten högst upp. Den är nämligen i de flesta fall lagad från grunden på varje skola och innehåller en väl avvägd blandning av fisk, kött och grönsaker. Grönsakerna kommer ofta från skolans egen odling på tomten där barnen får vara med och sköta det hela.

Som ni kan se i videon här nedan, så har skolor vanligtvis ingen separat matsal, utan maten transporteras till och äts i klassrummet. Ungarna får själva hämta och servera maten.

Vissa skolor, oftast de privata, har dock ingen matservering alls, så där får ungarna ta med sig en o-bento, en japansk matlåda, till skolan istället. Här är då de statustänkande mödrarna utsatta för ett grupptryck, där det gäller att båda hålla en hög standard på näringsinnehållet i lådan och att göra den "gullig" och attraktiv för att öka ungarnas intresse för maten.I vilket fall som helst så får skolbarnen i Japan en god och väl sammansatt kost som nog är en av förklaringarna till varför japaner i gemen är så intresserade och kunniga vad gäller mat och dryck. De får helt enkelt från tidiga år vänja tungan vid god och vällagad mat.